Сектори


Преносими метерологични станции

Инструменти с много малки размери. На осветения дигитален дисплей потребителят може да види графично представени данните от измерванията. Има часовник, индикатор за дата и час, някои модели имат и компас.

Измерва следните параметри (в зависимост от модела): скорост и посока на вятъра, температура и относителна влажност на въздуха, атмосферно налягане, надморска височина и др. Някои модели имат вътрешна памет и компютърен софтуер за изтегляне и визуализация на даните.

Преносими дигитални луксметри

Дигитални уреди за измерване на обща слънчева радиация

Преносими дигитални уреди за UV и фотосинтетично активна радиация (PAR)

Преносими дигитални уреди за измерване на скорост на вятъра с термо жица

Автономни дигитални и аналогови уреди за регистриране на валежи

Прости дъждомери (Обемни)

Уреди за регистриране на температура и влажност с барабан

Преносими дигитални и аналогови барометри

Барографи с барабан

Термометри минимум/ максимум,

дигитални и аналогови

Автономни – автоматични уреди за измерване на изпарение

Опростени аналогови психрометри

Преносими системи за измерване и запис на профили на климатични условия, със софтуер

Преносими инфрачервени термометри