Осмометър с парно налягане за животински и растителни тъкани Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Осмометър с парно налягане за животински и растителни тъкани

Сектори


Базира се на принципа „DEW POINT DEPRESSION“ с употребата на влагомер тип термодвойка върху пробата в затворена камера. Инструментът е подходящ за растителни и животински тъкани.