Уред за непрекъснат мониторинг на PM10, PM 2.5, PM 1 и TSP Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух Уред за непрекъснат мониторинг на PM10, PM 2.5, PM 1 и TSP

Сектори


Инструментът измерва непрекъснато и едновременно концентрациите на PM 10, PM2.5, PM 1 и TSP. Изтеглянето на данните става чрез Етернет порт в CSV файлове. Има аналогови изходи за външен дата логер.