Сектори


Ултразвукови датчици за водно ниво

Надеждни датчици подходящи за непрекъснат режим на работа в полеви условия. Имат висока точност и автоматична температурна компенсация. Датчиците са свързани с дата логер.

Датчици за pH, проводимост, температура, разтворен кислород, ОРП, йони

Пълен набор датчици за всякакви приложения с външни или вътрешни трансмитери.

Датчици за мътност

Имат автоматична система за самопочистване и възможност за програмиране.

Датчици за хлорофил А

Подходящи за сладки или солени води. Имат процедура за отстраняване на мътността.

Датчици за общо количество неразтворени вещества (TSS)

 

Потопяеми датчици за осветеност                                                

Потопяеми UV и PAR датчици