Сектори


Цялостна система за постоянно, непрекъснато и директно измерване на повърхностна дифузия на CO2. Устройството осъществява бързи измервания на атмосферните колебания на CO2 и изпарения и е специално проектирано за едновременна употреба с ултразвуков анемометър за корелация на дифузията на CO2 и H2O с вертикалните въздушни маси.