ОНЛАЙН анализатори Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология ОНЛАЙН анализатори

Сектори


за непрекъснато измерване и запис на параметри за качествтото на водата, като:

-   ХПК

-   Общ органичен въглерод (ТOC)

-   Нитрати

-   Нитрати+Нитрити

-   Нитрити

-   Фосфати

-   Общ азот

-   Амониеви йони

-   Алуминий

-   Хлор

-   Хром (шеста валентост)

-   Желязо

-   Никел

-   Феноли