Станции за Мониторинг Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология Станции за Мониторинг

Сектори


За питейни води

Конструирани за непрекъснат мониторинг на качествени параметри на водата в чиста среда. Необходимите компоненти –  сонди и контролер – са фабрично монтирани заедно с проточни клетки, монтажни фитинги и тръбопроводи върху компактен панел.

Νano::станции

Тези изцяло модулни станции комбинират различни инструменти в една изключително компактна и гъвкава система. Тя представлява цялостно решение, като потребителя трябва само да я свърже с водноснабдителна и отточна тръба, за да получи без допълнителни разходи изключително разнообразие от актуална налична информация и параметри.

 

За отпадъчни води

Тази станция е проектирана за непрекъснат мониторинг на качествени параметри в отпадъчни води. Необходимите компоненти – сонди и контролер – са фабрично монтирани заедно с проточни клетки, монтажни фитинги и тръбопроводи върху компактен панел.