Сектори


Пълна гама NDVI измервателни уреди с 4, 8 или повече дължини на вълните.