Сектори


Системата е подходяща за определянето на водния потенциал на листа с психрометричен метод (с мокър термометър). Системата се състои от една или повече измервателни камери както и от един измервателен уред (микроволтометър).