Мулти-сензорни системи Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология Мулти-сензорни системи

Сектори


Инструментите, които предлагаме са от  следващото поколение мулти-параметрични сонди  за качество на водата . Уредите помагат за рационализиране на задачите за калибриране и изготвяне на валидни, научно обосновани заключения. Имате възможност да измервате различни параметри, свързани с качеството на водата като всеки параметър отговаря за различен сензор за качество на водата. Можете да измервате pH, проводимост, мътност, разтворен кислород, соленост и много други с помощта само на един уред. Уредът може да бъде конфигуриран спрямо вашите нужди, като вие сами избирате дали сондата ще бъде използвана като стационарна или портативна система.

Някой от оснoвните предимства на такъв тип инструменти са :

 • Системата за самонаблюдение отчита състоянието на инструмента, маркира данните и показва на потребителя къде е проблемът
 • Интервали за калибриране и поддръжка по график, посочени от потребителя
 • Резултатите от калибрирането се съхраняват с дата и час, тип на калибриране, идентификация на потребителя и потребителски бележки
 • Процесът на проверка на калибриране позволява на потребителя да проверява калибрирането и да съхранява резултатите
 • Докладите за калибриране съдържат информация за предишни калибриране и проверки за калибриране
 • Състоянието на сензора се запазва с всеки ред данни и се съдържа в лог файла
 • Специализирани комуникационни модули позволяват лесна интеграция с регистратори на данни и телеметрични системи
 • Повечето инстурменти притежават IP67 или IP 68

Предназначение :

 • За измерване на най-важните параметри за качество на водата
 • Измерване в сладководни реки и потоци, езера и водохранилища, и подземни води
 • Солени или соленови водни заливи, крайбрежни райони

 

Опции за интелигентен сензор:

• Проводимост / температура

• Разтворен кислород

• fDOM

• ISE (амоний, хлорид и нитрат)

• pH (пазено и неохранявано)

• pH & ORP (пазено и неохранявано)

• Родамин

• Общо водорасли (Хлорофил + Фикоцианин и Фикоеритрин)

• Мътност

 

Други налични параметри:

• Абсолютно налягане

• Амоняк

• Дълбочина

• DO% Local

• Газа налягане

• Проводимост на nLF

• PAR

• Съпротивление

• Соленост

• Специфична проводимост

• Общо разтворени твърди вещества

• Общо суспендирани твърди вещества

• Плътност на водата