МОБИЛНИ ЛАБОРАТОРИИ Виж тук : НАЧАЛО продукти МОБИЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

Сектори


Нашата компания е конфигурирала и въвела в експлоатация мобилни лаборатории, оборудвани с инструменти и системи за измерване на метеорологични, хидрологични и почвени параметри, както и такива, свързани с качеството на въздуха и in-situ анализи:

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА "ЕГНАТИЯ ОДОС СА"

 

 

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗДРАВЕТО НА "НАЦИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ МЕЦОВИО"

 

 

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР НА МАСЛИНОВИТЕ И СУБТРОПИЧНИТЕ РАСТЕНИЯ В КРИТ

 

 

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИ НА "ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН МАКЕДОНИЯ"