Сектори


Освен 3-осевите анемометри, които са с висока точност, широко приложение намират и 2-осевите датчици, които комбинират висока точност и ниска цена.

Датчици за скорост и посока на вятъра с висока точност

Пъровкласни датчици с висока точност и устойчивост.

Класически датчици за скорост и посока на вятъра

Датчици за скорост на вятъра с чашки и аналогови за посока на вятъра.