Преносим инструмент за измерване на множество газове Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух Преносим инструмент за измерване на множество газове

Сектори


Проектиран за газов анализ на сондажи и кладенци с произвеждане на биогаз. Има лесно за употреба меню, лесен за разчитане дисплей и вграден дата логер. Системата измерва от 3 до 7 от следните параметри: метан, CO2, Ο2, атмосферно налягане, H2S, CO, ΝΟ2, SO2, HCN, въглеводороди, Температура, въздушен поток и налягане.