Сектори


Автоматични метеорологични станции, с възможност за разширение на капацитета и свободен избор на датчици със средна, висока или много висока точност, с опция за телеметрична връзка. Възможност за електрическо захранване,чрез 220 V или слънчеви панели. Стандартни метеорологични станции със средна точност, без опция за разширение на капацитета или избор на сензори, които са подходящи за депа за отпадъци, общини или училища. Станциите имат възможност за телеметрична връзка и захранване,чрез 220 V или слънчеви панели.

Комбинирани системи за измерване и запис на данни за климатични условия на открито и в затворени помещения, като парници, складове, заводи, с възможност за телеметрична връзка. Проектиране и изграждане на системи за запис на климатично- метеорологични параметри за специални приложения, като археологически находки, музеи, пещери и др.