Преносими инструменти за обща употреба Виж тук : НАЧАЛО продукти Преносими инструменти за обща употреба

Сектори


•    Термокамери

•    Преносими шумомери

•    Датчици за измерване на налягане, поток за газове и течности


•    Автономни устройства за измерване на радиоактивни лъчения

•    Датчици за радиоактивни лъчения с изход за дигитален дата логер

•    Портативни дигитални и аналогови уреди за измерване на радиация (GM)

• Портативни GPS устройства


•    Компаси – инклинометри

•    Бинокуляри и телескопи


•    Уреди за измерване на височина (на дървета, сгради и др.)

•    Уреди за измерване на разстояния, оптични и лазерни

•    Устройства за измерване на влага в дърво

•    Висотометри


•    Уреди за определяне на размери (шублери,микрометри)

•    Аеро-фотографски спектроскопи

•    Преносим уред за измерване на магнитно поле

•    Инструменти за сигурност на персонала


•    Модеми за получаване и изпращане на данни с UHF

•    Барометри

•    Уреди за измерване на земно магнитно поле в  1 или 3 измерения

•    Индикатори за електрични параметри за авотматични системи