Сектори


Всички спектрофотометрични сонди работят на общ измервателен принцип: Спектрометрия. Те са първите и единствените инструменти в световен мащаб, които могат да измерват спектри от 200 до 720 nm директно в течна среда.

Веществата, които се съдържат в средата оказват влияние върху разпространиението на светлинен лъч, преминаващ през течността. След контакт със средата, инензитета на лъча се измерва от детектор във вълнов диапазон специфичен за съответното приложение. Не се изискват специфични знания захимичната или физичната природа на измерванията.