Преносим уред за измерване на газове със сменяеми сензорни глави Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух Преносим уред за измерване на газове със сменяеми сензорни глави

Сектори


Сензорните глави се сменят за измерване на различни газове. Лесен за употреба. Има дигитален дисплей, където потребителят може да види газовите концентрации в ppm или mg/m3,в0CήFза температура и в %за влажността. Измерванията включват максимални, минимални, средни стойности и реално време.

Има записваща памет и звукова аларма с горна и долна граница. Включва софтуер и комуникационен кабел. Инструментът измерва всеки път един от следните газове: ΝΗ3, CO2, CO, H2,H2S, CH4, NO2, O3, SO2, VOC.