Сектори


Системата може да извършва автоматично пробовземане и измерване на въглероден диоксид от 12 различни точки. Идеална за запис на въглероден диоксид във вертикален профил, тъй като включва и вътрешен дата логер.