Воден потенциал на почвата Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Воден потенциал на почвата

Сектори


Манометрични тензиометри

Класически тензиометри с манометри от часовников тип. Предоставят директна индикация за водния потенциал на почвата. Идеални за управление на напоителни процеси, тъй като измерват наличната за растителните корени вода. Тензиометрът има прозрачна акрилна тръба с различни дължини (в зависимост от приложението).

Тензиометрът има прозрачна акрилна тръба с различни дължини (в зависимост от приложението).

Електронни тензиометри

Тензиометри с преобразувател на налягането за връзка с дигитален дата логер. Идеални за управление на напоителни процеси, тъй като измерват наличната вода за растителните корени. Подходящи за измервания в почви, а също и за други материали като торф, минерална вата и др. Устойчива конструкци за дълготрайна употреба. Тензиометрите са конструирани за постоянен монтаж в почвата. Имат прозрачна акрилна тръба с различни дължини (в зависимост от приложението). На дъното си имат порьозна керамична капсула.

Датчик за воден потенциал на почвата Гипсов Блок

Уред с електронен метод за измерване на воден потенциал на почвата. Има изход за връзка с дигитален дата логер.

Електронен датчик за воден потенциал на почвата

Уред с електронен метод за измерване на воден потенциал на почвата. Има изход за връзка с дигитален дата логер.

Комплект класически бехерови чаши за измерване на воден потенциал на почвени проби

Лабораторен метод за установяване на воден потенциал и точка на повяхване, а също така и за моделиране на характеристики воден потенциал/влажност.

 

Високотехнологично устройство за директно установяване на водния потенциал на почвата