Сектори


Дата логери за комплексни приложения

Дата логери с много висока  точност и възможност за свързване с десетки  датчици. Могат да изпращат алармиращи съобщения с множество настройки. Съвместими са с повечето комуникационни протоколи на дигиталните датчици като SDI 12, modBus и др.

Класически дата логери за аналогови датчици

Имат много входове за аналогов сигнал. Могат да възприемат разширения по отношение на аналоговите входове. Повечето от тях притежават дигитален LCD дисплей и клавиатура за представяне на данните, процедури по тестване и програмиране

Дата логери с ограничен брой входове

Този тип дата логери притежават следните характеристики:
• Брой входове: от 4 до 8
• Лесно програмиране
• Лесна връзка с датчиците
• Прости комуникационни протоколи
• Поддръжка на проста телеметрия

Тези дата логери се използват за малки метеорологични станции, които трябва да бъдат премествани от едно място на друго. Могат да се свързват с датчици с аналогови или пулсови изходи.

Дата логери за датчици с автоматично разпознаване от типа „plug and play“

Не изискават сложно програмиране. Датчиците се разпознават автоматично при свързване с дата логера. Имат програмирана честота на измерване и програмиран интервал за записване на средните стойности.