Сектори


Системи за измерване и запис на воден поток, дебит, ниво и температура

Притежават дата логер за непрекъснат запис на резултатите от измерванията. Имат възможност за измерване на водния поток и в двете посоки. Използват доплеров измервателен принцип. Изчисляват и записват и водния дебит.

Класически уред за измерване на водни течения с витло

Инструментът може да се използва във всякакъв тип води – морски, речни, изкуствени канали, водопроводи и др. Има дигитален дисплей. Може да бъде монтиран към щанга или да бъде потопен чрез кабел. Наличен е с пълен комплект аксесоари.