Сектори


Уредът измерва с висока точност съдържанието на хлорофил, използвайки неразрушителен метод. Измерването на съдържащия се хлорофил може да се използва за управлението и подобрението на условията за растежа на растенията, но и за цели свързни с опазването на околната среда.