Дигитално устройство за измерване на влажността и плътността на семена. Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Дигитално устройство за измерване на влажността и плътността на семена.

Сектори


Преносим измервателен уред от резистивен тип за измерване на зърнена влажност по време на жътва или складиране. Вграденият двойнодисков електрод е съд с капацитет само 3-4 грама, позволява равномерно вземане на проба, и предоставайки точни и повторими измервания. Потребителят може по желание да свърже и допълнителни аксесоари за да провери влажността на други материали например слама.