CO2 aнализатор на непрекънснат мониторинг с вграден дата логер Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух CO2 aнализатор на непрекънснат мониторинг с вграден дата логер

Сектори


Инструментът включва инфрачервен датчик. Инструментът записва данните за въглероден диоксид и температура, както и датата и часа на всяко измерване. Придружен е със софтуер за изтегляне на данните.