Почвен резпирометър за многократни измервания Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Почвен резпирометър за многократни измервания

Сектори


Може да провежда измервания  за дълго време с множество пробовземни камери. В състояние е да измерва с 8 различни камери като капацитетът може да се разшири до 24 камери. Подходящ е за прилагане на качествени тестове на почвата съгласно ISO 14240-1 за установяване на микробиалната биомаса на пробите. Системата работи напълно самостоятелно и записва резултатите от измерванията без употребата на компютър.

Има IRGA анализатори за измерване на CO2 и H2O. Може да работи с техниките на отворена и затворена камера. Прави диференциални и абсолютни измервания. Включва вграден цветен LCD дисплей. На него измерванията се представят графично, едновременно за много параметри. Представят се едновременно измерванията за поне 4 параметри. Инструментът е подходящ за измервания на фотосинтеза след прибавянето на подходящите камери и датчици.