Пробовземачи за води Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология Пробовземачи за води

Сектори


Вертикални или хоризонтални пробовземачи за открити води (реки, езера, морета, резервоари и др.) с възможност за вземане на проби от различни дълбочини.
Пробовземачи тип „спринцовка“ за открити води.

Устройства за непрекъснато пробовземане и съхранение на пробите за открити и подпочвени води. Устройства за непрекъснато пробовземане и съхранение на пробите за отпадъчни води Пробовземачи тип „тръбен изгребвач“ за вземане на проби от определена дълбочина на подпочвени води.

Пробовземачи тип „помпа“ подходящи за вземане на проби с големи обеми от специфични дълбочини. Пробовземачи за подпочвени води с пневматично управление.

Пневматични системи за вземане на проби чрез изпомпване от подпочвени води. Преносими перисталтични помпи за пробовземане от сондажи с малка дълбочина. Системи за пробовземане от различни и изолирани зони.