Сектори


Дисдрометри

Тези датчици дават информация за типа и количеството валежи (дъжд, градушка, сняг, суграшица и др.)

Дъждомери

Пълна гама дъждомери. В зависимост от приложението може да имат система за подгряване на измервателния механизъм.

Датчици за валежи

Датчици за измерване на всички типове валежи (дъжд, градушка, сняг, суграшица и др.) със събирателна фуния, със собствено подгряване. Друга категория представляват датчиците с висока точност, които използват тегловен принцип на измерване