Сектори


Система за проследяване на газов обмен в растения и семена.

 

Мелници за растителни тъкани

 

Датчици за измерване на концентрация на въглероден диоксид.

 

Преносими и лабораторни рефрактометри.

Растителни растежни камери с контролируеми условия

 

Системи за пробно пръскане

 

Системи за наблюдение на корени с камера

Цялостни системи за измерване и запис на фотосинтетично активна радиация (PAR)