Модерен метод за измерване на почвеното дишане Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Модерен метод за измерване на почвеното дишане

Сектори


Уред използващ модерни технологии за измерване на обмена на въглероден диоксид на почвената повърхност. Интрументът включва CO2 анализатор, който е инсталиран на вътрешната страна на измервателната камера. Дизайнът на инструмента позволява излагането на измервателната му повърхност на естествените условия на средата между измерванията. Потребителят програмира интервала за измерване на CO2. Инструментът може да бъде конфигуриран за измервания с техниките на отворена или затворена камера. Устройството е напълно програмируемо. Измерванията се записват на флаш памет. Към инструмента може да се свържат други датчици, например за почвена влажност, температура и др. Може да се свържат едновременно до 32 инструмента и съответно да се получават едновременно до 32 резултата за различни точки.