Агро-метереологични станции с модели за предсказване на болести Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Агро-метереологични станции с модели за предсказване на болести

Сектори


Предаването на данни се осъществява чрез GPRS – INTERNET(мобилна връзка). Потребителят има възможност да види и да обработи данните чрез интернет от всяка една точка по света. Интернет приложението, което приема и обработва измерванията, е на различни езици, като английски, гръцки, български и т.н. Станцията функционира с акумулаторни батерии и слънчев панел, който зарежда батериите. Интервалът на измерване и записване може да се избере от потребителя в обхват 10-120минути. Интервалът за изпращане на данните от станцията в интернет се избира от потребителя в обхват от 10 минути до 24 часа. Потребителят има възможност да програмира прагове за стойностите на всички метеорологични сензори, както и тези за почва.

В случай, че измерванията на някой от сензорите надвишат тези граници, станцията може да изпрати автоматично писмено съобщение към номер на мобилен телефон или  email, който е избран от потребителя. Данните се представят под формата на таблица. Потребителят може да избира кои от даните да бъдат показвани и кои не. Може и да се избере представянето на данните в определен времеви интервал. С едно натискане на бутона на мишката се извършват и показват автоматично дневните и месечните стойности на измерваните параметри. Потребителят  има  възможност да види тези измервания под формата на графики, като избира кои параметри да се представят. Графиката може да показва часовите, дневните и месечните стойности. Системата определя и представя ден/градуси за избрания период и праг. Системата изчислява и представя евапотранспирацията (ΕΤ). Може да се определи риска от заболявания върху овошки, лозя, картофи, кромид, моркови, домати, ябълки, круши,портокали и др.).