Сектори


Основно предимство на този тип станции представлява бързия монтаж и демонтаж, с цел възможност за работа на различни места за големи или малки периоди от време. Други техни характерни особености са:

  • Не изискват сложни настройки
  • Датчиците се разпознават автоматично (plug and play технология)
  • Могат да включват до 15 датчика за всеки параметър
  • Работят 6-12 месеца с обикновени батерии
  • Измерванията и настройките не се губят, дори и когато батериите се отстранят

  • Имат голяма памет за запис на данни от измерванията
  • Имат програмируеми интервали за запис, както и осредняване на стойностите.
  • Напълно водоустойчиви за постоянна работа на открито
  • Пренос на данни чрез директна връзка с компютър, безжично, GPRS и др.