Аналитичен комплект за механичен анализ на почва (седимент) по метод “Vougiouko”. Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Аналитичен комплект за механичен анализ на почва (седимент) по метод “Vougiouko”.

Сектори


Състои се от следните части: миксера за мехничен анализ на почви. Чаша за пробовземане от неръждаема стомана. “Vougiouko” волуметричен цилиндър. “Vougiouko” уред за измерване на плътност в съответствие с ASTM.

 

Бюрета за механичен анализ на почви.

BERNARD калциметър