Сектори


-  Системи за непрекъсната стимулация

-  Комбинация от уреди за измерване нa фотосинтеза и хлорофилна флуоресценция

-  Комбинация от уреди за хлорофилна флуоресценция с микроскоп


 

-  Потопяеми уреди за измерване на хлорофилна флуоресненция.

-  Образователни системи за измерване на хлорофилна флуоресненция.