Анализатор за CO2 за непрекъснат мониторинг Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух Анализатор за CO2 за непрекъснат мониторинг

Сектори


Анализатор за мониторинг с голяма точност. Специално проектиран за непрекъснат режим на работа в парници. Не изисква конумативи. Устройството има инфрачервен датчик с двойна дължина на вълната (NDIR). Включва помпа за пробовземане и LCD дисплей за разчитане на измерванията. Има линеен изход 0 - 20mА за връзка с дата логер. Прави автоматична компенсация на измерванията. Калъфът му има защитa клас IP 54. Има и две регулируеми алармени прагове с LED.