Сектори


Преносима система с изключително малки размери и тегло за измерване на фотосинтеза, транспирация и устична проводимост на листата, с напълно завършена система за настройка и контрол върху микроклимата.