Системи за анализ на изображения – За фитопатология и дървесни сектори Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Системи за анализ на изображения – За фитопатология и дървесни сектори

Сектори


Система за анализ на изображения специално проектирана за диагностика на листа. Състои се от светлинна кутия, цветна камера с висока резолюция и софтуер за обработка на картината, който работи под Windows. Системата е подходяща за приложения във фитопатологията, съчетавайки висока точност и максимална автоматизация.

Включва автоматично измерване на здрава и бoлна повърхност. Измерва и анализира повърхност, дължина, ширина, периметър, ъгъл, средна стойност на радиусите, промяна в радиусите, взаимна зависимост между радиусите и средна стойност на радиусите, цилиндричност, кръгообразност, фактор на удължаване и форма. Системата има възможност за статистическа обработка на данните.

Системата е специално проектирана за дендрометристи и дендрохронолози, които търсят точен и ефективен начин за измерване на годишните ширини на дървесните пръстени и други свързани параметри (минимална, максимална и средна плътност, ранна широчина на дървото и др.).

Системата може да анализира дървесни пръстени от дървени дискове, ядра, рентгенови филми и изображения, произведени от безфилмови цифрови рентгенови системи.