Сектори


Преносим инструмент за анализ на параметрите на растителното покритие. Работата на този инструмент се базира на един мултипараметричен датчик с дължина един метър, който измерва фотосинтетично активна радиация (PAR).

Инструментът има възможност да функционира или напълно самостоятелно с преносимо измервателно и записващо устройство, или с директна връзка с компютър. Уредът притежава и втори датчик, с помощта на който е възможно определянето на съотношението между директната и преминаваща PAR радиация върху културата. Инструментът предлага директно изчисляване и отчитане на индекс на листната повърхност, LAI (Leaf Area Index). Преносимото устройство представлява един напълно завършен мини компютър с LCD екран с висока резолюция. Работата с устройството е лесна, като софтуера е структуриран с икони и менюта (както в WINDOWS).