Порометър за определяне на устична проводимост на листата Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Порометър за определяне на устична проводимост на листата

Сектори


Този инструмент е предназначен за измерване на устичната проводимост на растенията. Измервателната му камера притежава датчик за температура за автоматична температурна компенсация. Има и датчик за влажност. Инструментът включва датчик за измерване на фотосинтетчно активна радиация (PAR). Датчикът е структуриран така, че измерването да не увреди листа, който се използва за измерването.

Инструментът има възможност да съхранява данните във вътрешна памет, притежава и USB порт за връзка с компютър и може да изтегля данните за по- нататъшна обработка. Включва кабел за връзка с компютър и софтуер. Инструментът приема като параметър барометричното налягане, за да го компенсира с правилна стойност. Мерни единици: mmol m-2 s-1, mm s-1, cm s-1. Мерни единици за съпротивление: s cm-1, s m-1, m2 s mol-1