Στοματική Αγωγιμότητα Φύλλων – Πορόμετρο Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Γεωργία Ακριβείας - Φυτά Στοματική Αγωγιμότητα Φύλλων – Πορόμετρο

Κατηγορίες


Το όργανο είναι κατάλληλο για την μέτρηση της στοματικής αγωγιμότητας των φυτών. Ο θαλαμίσκος μέτρησης διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας για την επίτευξη αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας καθώς επίσης και αισθητήρα υγρασίας. Το όργανο διαθέτει αισθητήρα μέτρησης της PAR ακτινοβολίας. Η όλη διάταξη του αισθητήρα είναι τέτοια ώστε η μέτρηση να μην προκαλεί την καταστροφή του προς μέτρηση φύλλου.

Το όργανο έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, σε εσωτερική μνήμη, των μετρήσεων, επίσης διαθέτει θύρα για την σύνδεση με υπολογιστή και την ανάκληση των μετρήσεων για περαιτέρω επεξεργασία. Συνοδεύεται από καλώδιο για την σύνδεση με υπολογιστή και κατάλληλο software. Το όργανο επιδέχεται ως παράμετρο την Βαρομετρική Πίεση, έτσι ώστε με κατάλληλη μετατροπή να γίνεται αντιστάθμιση και της Βαρομετρικής Πίεσης. Το όργανο μετρά σε : mmol m2 s1, mm s1, cm s1 και ως μονάδες μέτρησης της Αντίστασης τις : s cm1, s m1, m2 s mol1..