Νέα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Νέα


Τεχνολογία radar χωρίς απαίτηση περιοδικής βαθμονόμησης.

Nέος αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός στον Όλυμπο στα 2.817 μέτρα!

Κοκκομετρική ανάλυση - χαρακτηριστική καμπύλη με πολύ πιο γρήγορες και απλές διαδικασίες σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους!

Πρόσφατη αναφορά του προέδρου της Δ.Ε.Η. σε σύστημα εξοικονόμησης αρδευτικού νερού που ολοκλήρωσε η εταιρεία μας.