Κατηγορίες


Μετεωρολογικός Σταθμός Χειρός

Το όργανο είναι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων. Η φωτιζόμενη ψηφιακή του οθόνη έχει την δυνατότητα αναπαράστασης γραφήματος των μετρήσεων. Διαθέ τει ρολόι πραγματικού χρόνου με ώρα και ημέρα και κάποια μοντέλα διαθέτουν επίσης πυξίδα.

Έχει τη δυνατότητα μέ τρησης των εξής παραμέτρων (ανάλογα με το μοντέλο): Ταχύτητα και Διεύθυνση ανέμου, Θερμοκρασία αέρα, Σχετική Υγρασία αέρα, Βαρομετρική πίεση, Μέτρηση Υψομέτρου κ.α. Ορισμένα μοντέ λα επίσης διαθέτουν μνήμη καταγραφής των μετρήσεων και λογισμικό αναπαράστασης των μετρήσεων σε υπολογιστή.

Φορητά ψηφιακά Λουξόμετρα

 

Φορητά ψηφιακά όργανα μέτρησης ολικής ηλιακής ακτινοβολίας


Φορητά ψηφιακά όργανα μέτρησης UV και PAR

Φορητά ψηφιακά όργανα μέτρησης τα χύτητας ανέμου με thermowire

 

Αυτόνομοι ψηφιακοί και αναλογικοί βροχογράφοι

Απλά βροχόμετρα (ογκομετρικά)

Θερμοϋγρογράφοι με τύμπανο


Φορητά ψηφιακά και αναλογικά βαρόμετρα

Βαρογράφοι τυμπάνου

 

Θερμόμετρα μεγίστου/ελαχίστου, ψηφιακά και αναλογικά

 

Αυτόνομα – αυτόματα εξατμισήμετρα Απλά αναλογικά ψυχρόμετρα

 

Κινητές μονάδες λήψης και καταγραφής του προφίλ των κλιματικών συνθηκών υποστηριζόμενες από λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων

Φορητά θερμόμετρα υπερύθρων