Κατηγορίες


Πλήρης σειρά οργάνων μέτρησης NDVI με 4, 8 ή και παραπάνω μήκη κύματος.