Συστήματα Πολυαισθητήρων Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Συστήματα Πολυαισθητήρων

Κατηγορίες


Τα όργανα που προσφέρουμε ανήκουν στην επόμενη γενιά μετρητών ποιότητας νερού πολλαπλών παραμέτρων. Διαθέτουν δυνατότητα βαθμονόμησης και προσφέρουν έγκυρες και επιστημονικά ορθές μετρήσεις. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μετρήσει διαφορετικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού και κάθε αισθητήρας αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες παραμέτρους ποιότητας του νερού. Μέτρηση pH, Αγωγιμότητας, Θολότητας, Διαλυμένου Οξυγόνου, Αλατότητας και άλλων παραμέτρων με ένα μόνο όργανο. Το όργανο μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν το όργανο θα χρησιμοποιηθεί ως φορητό ή σταθερό σύστημα (σταθμός για συνεχόμενες μετρήσεις).

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του τύπου οργάνων είναι:

• Το όργανο αναφέρει την κατάσταση του, επισημαίνει τα δεδομένα και δείχνει στον χρήστη πού βρίσκεται ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα

• Καθορισμένα από τον χρήστη διαστήματα βαθμονόμησης και συντήρησης

• Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης αποθηκεύονται με ημερομηνία και ώρα, τύπο βαθμονόμησης, αναγνώριση χρήστη και σημειώσεις χρήστη

• Η διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει την βαθμονόμηση και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα

• Οι αναφορές βαθμονόμησης περιέχουν πληροφορίες για προηγούμενες βαθμονομήσεις και ελέγχους βαθμονόμησης

• Η κατάσταση του αισθητήρα αποθηκεύεται με κάθε σειρά δεδομένων και περιέχεται στο αρχείο καταγραφής

• Δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφικά και συστήματα τηλεμετρίας

• Συνήθως διαθέτουν IP67 ή IP68

Σκοπός:

• Μέτρηση των πιο σημαντικών παραμέτρων ποιότητας νερού

• Μέτρηση σε γλυκό νερό: ποτάμια, ρέματα, λίμνες, δεξαμενές, υπόγεια ύδατα

• Υφάλμυρο νερό – θάλασσα -  παράκτιες περιοχές

 

Επιλογές αισθητήρων:

• Αγωγιμότητα / θερμοκρασία

• Διαλυμένο οξυγόνο

• fDOM

• ISE (αμμωνία, χλωριούχα και νιτρικά)

• pH

• pH & ORP

• Ροδαμίνη

• Άλγη (Χλωροφύλλη + Φυκοκυανίνη και Φυκοερυθρίνη)

• Θολότητα

 

Άλλες διαθέσιμες παράμετροι:

• Πίεση

• Αμμωνία

• Βάθος

• Πίεση αερίου

• Αλατότητα

• Ειδική αγωγιμότητα

• Σύνολο διαλυμένων στερεών (T.D.S.)

• Ολικά αιωρούμενα στερεά (T.S.S.)

• Πυκνότητα νερού