Κατηγορίες


Data logger σύνθετων εφαρμογών

Πρόκειται για data loggers πολύ μεγάλης ακρίβειας με δυνατότητα σύνδεσης δεκάδων αισθητήρων. Έχει την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων συναγερμών με ρυθμιζόμενες συνθήκες. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα πρωτοκολλά επικοινωνίας ψηφιακών αισθητήρων, όπως SDi 12, modbus, κτλ.

Κλασικοί Data loggers για αναλογικούς αισθητήρες

Διαθέτoυν πολλούς εισόδους αναλογικού σήματος. Μπορούν να δεχθούν μελλοντικά επέκταση των αναλογικών εισόδων. Διαθέτουν συνήθως ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων και πληκτρολόγιο για την επιτόπου ένδειξη των μετρήσεων, για διαδικασίες ελέγχου και για διαδικασίες προγραμματισμού.

Data loggers εφαρμογών περιορισμένων εισόδων

Οι data loggers αυτού του είδους διακρίνονται για τα παρακάτω χαρακτηριστικά τους:
•    Αριθμό εισόδων από 4 έως 8
•    Απλός προγραμματισμός
•    Απλές διαδικασίες σύνδεσης αι σθητήρων
•    Απλά πρωτόκολλα επικοινωνίας
•    Υποστήριξη απλής τηλεμετρίας
Οι data loggers αυτού του είδους χρησιμοποιούνται σε μικρούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύσσονται γρήγορα από ση μείο σε σημείο. Δέχονται αισθητήρια με αναλογικές ή παλμικές εξόδους.

Data loggers για plug and play αισθητήρια

Δεν απαιτούν πολύπλοκο προγραμματισμό. Οι αισθητήρες με την σύνδεση τους πάνω στο καταγραφικό αναγνωρίζονται αυτόματα .
Διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας των μετρήσεων και προγραμματιζόμενο ρυθμό καταγραφής του μέσου όρου των μετρήσεων.