Τηλεμετρικό και πλήρως αυτοματοποιημένο λυσίμετρο κατασκευής SCIENTACT Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Τηλεμετρικό και πλήρως αυτοματοποιημένο λυσίμετρο κατασκευής SCIENTACT

Κατηγορίες


Διαθέτει δύο δεξαμενές και ζυγιστικό σύστημα ηλεκτρονικού τύπου. Η άρδευση του λυσιμέτρου πραγματοποιείται εντελώς αυτόματα μέσω της υγρασίας του εδάφους. Το λογισμικό έχει την δυνατότητα υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής (ΕΤο) είτε με τους αισθητήρες του λυσιμέτρου, είτε με τους αισθητήρες του κεντρικού μετεωρολογικού σταθμού.
Σε μία ενιαία οθόνη εμφανίζονται ταυτόχρονα τα παρακάτω δεδομένα:
-    Μέτρηση από κάθε load cell
-    Υπολογισμό συνολικού βάρους
-    Καθαρή μεταβολή βάρους από τη τελευταία λήψης τάρας
-    Ασφαλής πληρότητα δοχείου αποχέτευσης
-    Όγκος νερού στράγγισης
-    Παρουσία νερού στον χώρο μεταξύ των δεξαμενών
-    Τρέχουσες μετρήσεις αισθητηρίων υγρασίας και ροής θερμότητας
-    Τρέχουσες μετρήσεις όλων των μετεωρολογικών παραμέτρων
-    Τιμή ΕΤο προηγούμενης ημέρας
-    Μεταβολή βάρους προπροηγούμενης και προηγούμενης μέρας
-    Τυχόν υπερβάσεις ορίων σε οποιαδήποτε παράμετρο
-    Διάγνωση βλαβών

Σκοπός:
•    Πτυχιακές εργασίες, προπτυχιακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση
•    Δοκιμασία συστημάτων – μεθόδων άρδευσης
•    Μελέτη διαδικασίας στράγγισης
•    Μελέτη κίνησης – κατανομής θρεπτικών ουσιών
•    Μελέτη παραμέτρων απώλειας νερού (στράγγιση, εξατμισοδιαπνοή)
•    Υδραυλικές παράμετροι του εδάφους
•    Συσχέτιση μικροκλιματικών παραμέτρων και αρδεύσεων
•    Συσχέτιση παραμέτρων εδάφους - άρδευσης – μικροκλιμάτων και απόδοσης καλλιέργειας
•    Μελέτη και ανεύρεση δεικτών για την ορθολογιστική χρήση νερού στην άρδευση

•    Συσχέτιση μεθόδων άρδευσης με απώλεια νερού
•    Συσχέτιση απόδοσης λίπανσης με άρδευση
•    Μελέτη παραμέτρων φυσικής – μηχανικής του εδάφους
•    Μελέτη και σύγκριση μεθόδων μέτρησης εδαφικής υγρασίας και δυναμικού εδάφους