Κατηγορίες


Αισθητήρες Παρόντος Καιρού

O αισθητήρας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος και την ποσότητα των κατα κρημνισμάτων (βροχή, χαλάζι, χιόνι, χιονό νερο, κτλ).

Αισθητήρες Ύψους βροχής

Πλήρης σειρά αισθητήρων ύψους βροχής. Ανάλογα με την εφαρμογή οι αισθητήρες μπορεί να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης του μηχανισμού μέτρησης.

Αισθητήρες Κατακρημνισμάτων

 Πρόκειται για αισθητήρες μέτρησης όλων των κατακρημνισμάτων (βροχής, χιονιού, χαλαζιού, χιονόνερου) με θερμαινόμενη χοάνη συλλογής. Επίσης διατίθενται πολύ υψηλής ακρίβειας αισθητήρες μέτρησης κατακρημνισμάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν τη ζυγιστική μέθοδο μέτρησης.