Метеорологични станции за измерване на ветрови потенциал Виж тук : НАЧАЛО продукти Μетеорология - Климатология Метеорологични станции за измерване на ветрови потенциал

Сектори


Станции с висока точност за измерване и запис на ветровия потенциал. Измерванията от тези станции са основа за изграждане на вятърни паркове за произвеждане на електрическа енергия. Станциите се състоят от следните компоненти:

Мачта

Стандартните височини на мачтите са 10m, 20m,30m и 40m.

Дата логер

Специални дата логери, които записват средни, максимални и минимални стойности за скоростта на вятъра, както и стандартното отклонение.

Сензори

Поради важността на измерванията се използват само най- висококачествени сензори за вятър. Данните от измерванията се получават най- често за 10 метров профил.

Електрическо захранване и комуникация

Електрическото захранване на станциите е базирано на фотоволтаични системи. Комуникацията за преноса на данни от измерванията е базирана на мобилни телефонни линии.


Маркиране

Поради голямата височина на станциите, мачтите се оцветяват в червено и бяло, а на върха им се поставя лампа.

 

Нашата компания е монтирала и отговаря за поддръжката на над 200 станции за измерване на ветрови потенциал.

Електрическо захранване комуникация Електрическото захранване на станциите е базирано 

на фотоволтаични системи Комуникацията за преноса на данни от измерванията е базирана на мобилни телефонни линии.

Маркиране:

Поради голямата височина на станциите, мачтите се оцветяват в червено и бяло, а на върха им се поставя лампа.

 

Нашата компания е монтирала и отговаря за поддръжката на над 200 станции за измерване на ветрови потенциал.