Почвена влажност Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Почвена влажност

Сектори


Преносима система за измерване на почвена влажност в профил

Потребителят може да инсталира голям брой тръби за достъп, за да може само с един инструмент да измерва и записва профила на почвената влажност в неограничен брой точки. Измерва и записва почвена влажност през 10 cm дълбочина. Има дигитален дисплей, където измерванията се представят като числа или в графики.

Потребителят може по всяко време да избере съхранен резултат и да го види на дисплея. Резултатите могат да се прехвърлят на компютър като ASCII файл. Пркатически инструментът позволява на потребителя непосредствено да изработи план за напояване.

Преносима TDR система за измерване на почвена влажност в профил

Не изисква използването на тръби за монтаж или пробиване на големи отвори в земята. Работи на принцип TDR (Тime Domain Reflectometry / отразени вълни измерени във времето). Притежава памет за съхранение на резулататите от измерванията.

Потребителят може да го използва ръчно като проследява почвената влажност в определена точка на дисплея. Уредът може да работи и автоматично като дата логер. Освен сондите, които правят измервания на 5 различни дълбочини, инструментът може да се свърже със сонди с повече или по-малко датчици.

Преносима система за измерване на почвена влажност в профил със стандартни дълбочини на измерване

Тази система измерва с висока точност почвена влажност на 4 или 6 различни дълбочини. Системата използва специални тръби, които се монтират перманентно в земята.

В този случай много датчици могат да бъдат свързани към дата логер за непрекъснат мониторинг на почвената влажност. Системата дава надеждни резултати за всеки тип почва, включително леки и силно засолени почви.

Датчик за почвена влажност

Може да се инсталира за различни периоди от време или за постоянно в почвата. Датчикът е фабрично калибриран за почти всички типове земеделски почви и може да работи с няколко напоителни системи.

Може да се свърже с преносим инструмент, който да представя почвената влажност на дисплей, или към дигитален дата логер.

Датчик за почвена влажност с шипове

Подходящ за монтиране за постоянно в почвата. Измервателният принцип е електромагнитен и не изисква консумативи или поддръжка.

Датчик за почвена влажност в профил

Измервателният принцип е капацитивен с предаване на високочестотни електроманитни импулси в земята. Датчикът измерва влажност както в напълно сухи, така и в почви с висока влажност.

Уред за измерване на почвена влажност, проводимост и температура

Системата е в комплект с електронно устройство за представяне на измерванията, което се контролира от вътрешен микропроцесор и има лесен за разчитане дисплей. Датчикът може да се свърже с дата логер за продължителни измервания в полеви условия.

Дата логер за соленост и влажност на почвата в профил

Електронната система за измерване на почвена влажност и проводимост е до 16 дълбочини. Датчикът се поставя в специална тръба. Тръбата се инсталира за постоянно в почвата. Датчикът е фабрично калибриран, за да може да започне измерването веднага, без да е необходима калибрация за всеки вид почва. Дължината на тръбата е 1 или 1.6 m. Измервателният принцип е високочестотен електромагнитен. Датчикът включва и дата логер. Изтеглянето на резултатите може да стане чрез преносим компютър или чрез GPRS (INTERNET).

Сензор за измерване на влажността, температурата и солеността на почвата

Сензорът измерва точно влажността на почвата, температурата и солеността. Той е напълно капсулиран, бърз и лесен за инсталиране и може да бъде напълно заровен, за да се намали рискът от повреда на машината.Сензорите се предлагат в четири дължини:

  • 30 см
  • 60 см
  • 90 см
  • 120 см

Сензорите се монтират на стъпки от 10 cm. Можете да получите сензор с всякаква дължина по ваш избор:

  1. сензори за влажност и температура на земята
  2. сензори за влажност и температура на почвата и соленост
Предлага се и като едноточков сензор с дължина 10 см