Сектори


Преносим детектор за газове в охладителни системи

 

Преносим анализатор за отработени газове

Преносими уреди за мониторинг на сажди във въздуха.

Уреди за измерване на газови концентрации с използването на тръбички с променящи се цветове.

 

Датчици и трансмитери за CO и CO2 концентрации зa SCADA системи, PLC, дата логери и др.

 


Датчици и трансмитери за концнентрации на метан зa SCADA системи, PLC, дата логери и др.

 

Датчици и трансмитери за концнентрации на амоняк зa SCADA системи, PLC, дата логери и др.

 

Преносими дигитални инструменти за мониторинг един или повече газове, за сигурност на персонала.

 


Преносими инструменти, датчици и трансмитери за детекция на долна граница на взривоопасност на газовете.

 

Газови пробовземачи за пренос на пробите в аналитични устройства.

 


Дата логери за един или повече датчици и трансмитери за газови концентрации

 

Цялостни системи с телеметрично предаване за датчици или анализатори или комбинации от тези продукти

 

Комбинирани системи за качествени параметри на въздух, води, както и метеорологични показатели