Мултипараметричен газов анализатор Виж тук : НАЧАЛО продукти Въздух Мултипараметричен газов анализатор

Сектори


Инструментът е специално конструиран за точни измервания и газов анализ в сондажи и кладенци, където се произвеждат биогазове и като цяло за области със силно замърсен въздух. Напълно дигитален, контролиран от вътрешен микропроцесор, преносим, за измерване и запис на газови концентрации. Притежава лесен за разчитане дигитален дисплей и интегриран дата логер. Системата измерва от един до седем от следните газове/параметри: метан, CO2, Ο2, атмосферно налягане,H2S, CO, ΝΟ2, SO2, HCN.